Toegankelijkheid

Het is belangrijk dat iedereen onze digitale informatie kan lezen, op ieder apparaat, op ieder moment en op iedere locatie, ongeacht leeftijd, ervaring, situatie of beperking.  Met iedereen bedoelen we dan ook echt iedereen, dus ook de 4 miljoen mensen die een  functionele beperking hebben. 

Daarom wordt deze website regelmatig getoetst volgens de nu geldende overheidsstandaarden.

Het resultaat van deze toetsing kunt u lezen in de toegankelijkheidsverklaring.

Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website, laat het ons weten. We zijn blij met uw feedback. We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Zie hiervoor ook onze privacyverklaring.